Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 12 produktów: [4/12]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Urlopy pracownicze

Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały urlopy: wypoczynkowy, bezpłatne, szkoleniowe oraz przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.

więcej

Autorzy: Ewa Staszewska, Magdalena Kuba, Monika Nowak, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2397:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-02-23

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Opis:

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Magdalena Kuba – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego; członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autorka publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy (w tym monografi i Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy) oraz prawa rynku pracy.
Monika Nowak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy; autorka publikacji z obszaru indywidualnego prawa pracy – w tym m.in. monografi i dotyczącej problematyki wynagrodzenia za pracę.
Ewa Staszewska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik studiów podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka licznych publikacji (w tym monografi i i komentarzy) z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe.
Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy:
– wypoczynkowy,
– bezpłatne,
– szkoleniowe oraz
– przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dotyczących urlopów z tytułu rodzicielstwa, w szczególności dokonane w ramach nowelizacji kodeksu pracy z lipca 2015 r., wchodzące w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.
Autorki zaprezentowały bogaty dorobek doktryny prawa pracy oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Walor praktyczny zwiększają liczne przykłady i wzory pism związanych z przedstawianą problematyką. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracodawców, a także pracowników działów kadrowo-płacowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystane bogate orzecznictwo sądowe powoduje, że z opracowania mogą korzystać również przedstawiciele zawodów prawniczych – m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9478-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 312
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2397:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów