Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 6 produktów: [1/6]   następne

bookDodaję do koszyka

Opis:

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

  • katalog kar porządkowych,
  • tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania,
  • zatarcie kary.

W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje:

  • katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie,
  • wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8082-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 140
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0816;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów