Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 29 produktów: [6/29]   poprzednie następne

book
Pisma sądowe w sprawach cywilnych

Pisma sądowe - 190 kompletnych wzorów z komentarzem.

więcej

Autorzy: Bogdan Bladowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0772:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Opracowanie zawiera 190 kompletnych wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych z krótkimi komentarzami, ilustrujących podstawowe czynności sędziowskie w sprawach rozpoznawanych w procesie, w postępowaniu nieprocesowym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz o wznowienie postępowania i o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – w sądach powszechnych pierwszej i drugiej instancji. Mają one przy tym zastosowanie do czynności o charakterze procesowym i techniczno-procesowym (np. zarządzenia przewodniczącego dotyczące toku sprawy), z pominięciem natomiast czynności wyłącznie technicznych (np. zarządzenie przewodniczącego o przedłożeniu akt w odpowiednim terminie). .. W nowym wydaniu prezentowane wzory pism zostały zaktualizowane (uzupełnione o nowe instytucje procesowe) w związku z nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego – w tym nowelą, której przepisy weszły w życie 3 maja 2012 r. – i jego aktów wykonawczych, a także zmianami w ustawach o ustroju sądów powszechnych oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. .. Publikacja jest przeznaczona dla sędziów cywilistów i jako materiał w szkoleniu aplikantów. Może być także przydatna dla profesjonalnych pełnomocników procesowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3816-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 400
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-0772:W02P01 Miejsce wydania: Warszwa

Informacje biograficzne autorów