Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 29 produktów: [3/29]   poprzednie następne

book

Autorzy: Bogdan Bladowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0092:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań i swoistych właściwości wymiaru sprawiedliwości. Realizację tych zadań w praktyce sądowej ma ułatwić sędziemu cywiliście książka poświęcona metodyce jego pracy, której istotę stanowi stosowanie prawa. Całokształt jego wysiłku i umiejętności w rozpoznawaniu spraw obejmuje gromadzenie materiału procesowego (czynności przygotowawcze) oraz rozstrzygnięcie sprawy, polegające na zastosowaniu przepisów prawnych do ustalonego stanu faktycznego i określenie mających stąd wynikać skutków prawnych (czynności orzekania). Na treść książki składają się procesowe reguły metodyczne i ogólne reguły prakseologiczne. Wykorzystano w niej dorobek nauki i judykatury, a także doświadczenie własne autora oraz innych sędziów cywilistów, preferując generalnie związki teorii prawa z praktyką jego stosowania. W publikacji przedstawione zostało postępowanie cywilne w praktyce sądowej oraz rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Kolejno naświetlono, w aspekcie praktycznym: właściwość i skład sądu, wszczęcie procesu, przygotowanie i przebieg rozprawy oraz wydanie wyroku, postępowanie odwoławcze i wznowieniowe oraz sprawy egzekucyjne. W końcowej części książki zaprezentowano charakterystykę pism sądowych i wzory wybranych wyroków. Pionierska w polskim piśmiennictwie prawniczym Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych tegoż Autora ukazała się po raz pierwszy w 1987 r. Aktualne czwarte już wydanie pod tytułem Metodyka pracy sędziego cywilisty stanowi jej kontynuację. W tematycznym związku pozostaje praca Autora Pisma sądowe w sprawach cywilnych, także wydana nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4059-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 364
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Sądownictwo powszechne / Sędziowie
Kod: KAM-0092:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów