Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 37 produktów: [9/37]   poprzednie następne
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: LSWiN  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 8 501,76 zł.

Opis:

LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka to publikacja dedykowana szkołom wyższym, instytutom naukowo-badawczym, bibliotekom szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, a także osobom związanym zawodowo ze środowiskiem szkolnictwa wyższego i nauki.
Unikalną zawartością programu są niepublikowane w oficjalnych źródłach akty kilkudziesięciu instytucji, takich jak m.in.:

 • Rada Główna Szkolnictwa Wyższego;
 • Rada Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • konferencje rektorów;
 • komisje akredytacyjne;
 • uczelnie wyższe.

Zawartość programu:
 • pełen zestaw tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • teksty aktów prawnych prawa miejscowego
 • teksty aktów prawnych prawa resortowego
 • teksty projektów ustaw
 • pomniki prawa
 • orzeczenia sądów polskich
 • orzeczenia administracji
 • glosy
 • tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • pisma urzędowe
 • bibliografię LEX
 • adreson (dane teleadresowe polskich sądów i urzędów)
 • wzory dokumentów
 • akty korporacyjne
 • moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • kalkulatory.
Szczególną zawartość programu stanowi kategoria Szkolnictwo Wyższe i Nauka, a w niej:
 • Akty SWN - kategoria zawiera metryki aktów SWN wraz z opracowanymi tekstami lub odesłaniami do źródeł internetowych. Akty SWN to niepublikowane w oficjalnych promulgatorach dokumenty (uchwały, statuty, opinie, zarządzenia, protokoły i in.) instytucji, takich jak np.:

  - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
  - Rada Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  - Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  - Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
  - Państwowa Komisja Akredytacyjna
  - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
  - Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
  - Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych
  - Polska Akademia Nauk
  - Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych
  - Centralna Komisja ds. Nadawania Stopni i Tytułów
  - Krajowa Reprezentacja Doktorantów
  - państwowe uniwersytety
  - państwowe uczelnie techniczne
  i innych.
 • Wzory dokumentów - wyselekcjonowane wzory dokumentów i formularzy przydatnych osobom oraz instytucjom związanym ze szkolnictwem wyższym i nauką, opracowane na podstawie rozporządzeń wykonawczych.
 • Adreson - dobrane tematycznie informacje teleadresowe o:

 • - ministerstwach
  - konferencjach rektorów
  - komisjach akredytacyjnych
  - komisjach akredytacyjnych
  - archiwach państwowych
  - wydziałach, oddziałach, placówkach naukowych, archiwach i bibliotekach Polskiej Akademii Nauk
  - jednostkach badawczo-rozwojowych
  - szkołach wyższych związanych z MNiSW; szkołach wyższych pod nadzorem Min. Zdrowia, MON, MSWiA, Min. Infrastruktury;
  - uczelniach artystycznych pod nadzorem MKiDN
  - towarzystwach naukowych, komisjach
  i innych.


Program można rozszerzyć o dodatkowe moduły:
 • Lex Ochrona Zdrowia
 • LEX Prawo Europejskie;
 • LEX Komentarze;
 • LEX Monografie;
 • LEX Czasopisma on-line;
 • LEX Zamówienia Publiczne;
 • LEX Windykacje;

Dowiedz się więcej o programie

Szczegóły towaru