Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 63 produktów: [5/63]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

e-Przegląd Podatkowy - PRENUMERATA elektroniczna on-line

PRENUMERATA ROCZNA on-line

Prenumerata elektroniczna to dostęp do zbioru wszystkich numerów Przeglądu Podatkowego od stycznia 2010 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-5402  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 708,48 zł.
Twoja cena brutto już od: 637,63 zł. ( Oszczędzasz: 70,85 zł. )

Opis:


Przegląd Podatkowy w wersji elektronicznej zapewnia:

 • Natychmiastową dostawę
 • Brak kosztów za przesyłkę
 • Łatwość przechowywania publikacji
 • Bogate archiwum - zbiór wszystkich numerów PP od stycznia 2010 roku.
Czytając Przegląd Podatkowy zyskujesz:
 • gwarancję wysokiej jakości tekstów
 • przywilej dostępu do opracowań najlepszych przedstawicieli doktryny oraz praktyków,
 • dostęp do obszernych i fachowych analiz nowych i znowelizowanych aktów z zakresu prawa podatkowego,
 • możliwość zapoznania się z komentarzami do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wraz z informacją o odpowiednich polskich przepisach podatkowych,
 • dostęp do opinii i analiz najbardziej doświadczonych doradców podatkowych, dotyczących bieżących problemów,
 • wyjaśnienia i interpretacje najbardziej aktualnych problemów podatkowych.
W 2015 r. na łamach Przeglądu Podatkowego poruszane będą tematy dotyczące problematyki:
 • Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i zmiany od 1 stycznia 2015 r.
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r.
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków i budowli - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego
 • Interpretacja CFC rules w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r.
 • O planowanych zmianach w zakresie opodatkowania dochodów nieujawnionych
 • Możliwość korekty podatku należnego w ramach "ulgi za złe długi" - krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos
 • Omówienie wyroku TSUE z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Welmory
 • Glosa do wyroku TK z dnia 29 lipca 2014 r., K 49/13 w sprawie nieujawnionych przychodów
 • Ustalone zasady używania pojazdów samochodowych - impossibilium nulla obligatio est?
 • Oddanie gruntu czasem bez VAT
 • Prawnopodatkowe aspekty rozpoznania wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Omówienie uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13
 • O możliwości zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej
 • Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy
 • Zwolnienie dochodu ze sprzedaży nieruchomości - nowy spór między podatnikami a organami podatkowymi
 • Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami
 • Wykładnia pojęcia "urządzenie przemysłowe" w kontekście polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

Szczegóły towaru


, Format: Prenumerata ON-LINE
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopisma online
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-5402 Miejsce wydania: Warszawa