Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 475 produktów: [13/475]   poprzednie następne


Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo

Czwarte wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych.

więcej

Autorzy: Dariusz Świecki,
Seria:  Komentarz i orzecznictwo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 stycznia 2018 r.
Kod: NEX-0827:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Opis:

Publikacja przedstawia – w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach 2015–2016 – kompleksową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych przedstawiono z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od 1.07.2015 r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności (od 15.04.2016 r.) przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. Szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z art. 438 k.p.k., wraz z przykładami formułowania zarzutów odwoławczych. Zawarto również praktyczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego. Odniesiono się także do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów alternatywnych oraz formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich uprawnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie (art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k.).
Przedstawiono szczegółowo przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych, a także stron, obrońców i pełnomocników oraz ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Omówiono też instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od 1.07.2015 r. i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona prekluzja dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych oraz nową podstawę oddalenia wniosku dowodowego z art. 452 § 2 k.p.k. (od 15.04.2016 r.).
Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po 14.04.2016 r. orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń dokonano ze względu na ich znaczenie i przydatność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Książka zawiera również schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, a więc sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-359-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 586
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0827:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów